Staré-ihrisko-v-Lábe-2015

Petícia za obnovenie starého ihriska a Láb bez bytoviek – NDZD

My občania Lábu sme za obnovenie funkčnosti starého futbalového ihriska a za zachovanie vidieckeho charakteru našej obce a dobudovanie občianskej vybavenosti.

>>>Chcem podpísať petíciu  alebo mám iný názor <<<

20.apríla 2016 o 17.00 bude obecné zastupiteľstvo schvalovať zmeny územného plánu, ktorého súčasťou bude rozširovanie hraníc intravilánu. Ak budú navrhované zmeny schválené príde obec o ďalšie zelené plochy,poľnohospodársku výrobu a lúky nahradí betón. Rozhodnutie bude urobené bez akéhokoľvek plánu ako zabezpečiť základnú občiansku vybavenosť pri takejto masovej výstavbe. V priebehu 4 rokov sa má počet obyvateľov zvýšiť o 800 a postaviť sa má 368 domov.

Staré ihrisko vzniklo už v roku 1926, Do roku 2012 bolo toto ihrisko využívané ako tréningové pre všetky futbalové družstvá, bolo využívané na tréningy dobrovoľného hasičského zboru, bolo miestom spoločensých podujatí. Pri vzniku spoločnosti LÁBINVEST s.r.o. v roku 2009 boli na mieste ihriska vytvorené a zasieťované 3 stavebné parcely, aj napriek tomu že v schválenom územnom pláne je ihrisko určené na športovú činnosť. Ihrisko bolo ponechané počas uplynulých dvoch volebných období zámerne bez údržby a starostlivosti zvolených zástupcov obce. V roku 2012 prišlo ku zániku futbalové družstva mužov prvý krát počas jeho 86 ročnej existencie. Výsledkom je že ihrisko je v súčastnosti nepotrebné, v nevyhovujúcom stave, poďme na ňom vystavať ďalšie bytovky.

Tak prečo ho nezastavať?

1. Od augusta 2016 sa prihlasuje mužstvo mužov opäť do futbalovej ligy a tréningové ihrisko bude potrebné

2. Vytvoríme bezpečný priestor pre mladé rodiny na trávenie voľného času s ich deťmi

3. Vytvoríme ďalší priestor pre organizáciu väčších kultúrnych a športových podujatí v obci

4. Pre organizáciu väčších podujatí vytvoríme konkurenčný priestor pre okolité obce, ktoré majú iba jedno zatrávnené ihrisko

5. Zachováme tréningové ihrisko pre futbalistov, hasičov a ostatné organizácie,ktoré u nás pravidelne organizujú podujatia

Podľa platného územného plánu by mala mať obec v roku 2020 dosiahnuť hranicu 2400 obyvateľov. Aktuálny počet je približne 1600 obyvateľov.

Funkcia občianskej vybavenosti je v súčastnosti nevyhovujúca hlavne v časti kultúry,zdravotnej a sociálnej starostlivosti, maloobchodných predajní, služieb, športu verejného stravovania, administratívy a predškolských a školských zariadení.

Dlhodobo nie je riešenená ani stabilizácia stálej lekárskej starostlivosti v obci. Napriek tomu je plánovaná výstavba domov a bytoviek bez zabezpečenia tohto základného servisu pre už existujúcich občanov. Dopravné spojenie do práce je nevyhovujúce preto väčšina obyvateľov volí cestu do práce autom. Vozia sa k najbližšiemu vlakovému spojeniu sami,lebo sa v neskorých hodinách a cez víkendy do Lábu nedostanú. Novo vytvorené štvrťe sú dlhodobo bez bezpečného prístupu obyvateľov a najmä detí do obce. Prečo sa v Lábe stavajú najprv domy a až následne prístupové cesty a chodníky?

>>>Chcem podpísať petíciu  alebo mám iný názor <<<

Vznik prvej nevkusnej obecnej bytovky bol test pre obyvateľov obce,či im nebude vadiť aj daľšia bytová výstavba. Pravdepodobne je im to jedno, pretože je naplánovaná výstavba ďalších malopodlažných bytoviek do 4- nadzemných podlaží v lokalite Stránky. Jeden so zámerov je aj v lokalite Bahná na mieste starého futbalového ihriska. Bytová výstavba nepatrí do dediny. Sú na to určené predovšetkým mestá. Nezavádzajme preto nových obyvateľov Lábu,ktorý sa sťahujú na vidiek.

Prečo nechceme zachovať vidiecky charakter našej obce?

Vážený obyvatelia obce Láb. Váš hlas je dôležitý nielen pri voľbách ale aj pri ďalšom rozvoji obce. Prídte ho vyjadriť osobne alebo prostredníctvom vašich volených zástupcov.

Petičný výbor: Ondrej Štefek,poslanec obecného zastupiteľstva,Bernadetta Kečkešová

>>>Chcem podpísať petíciu  alebo mám iný názor <<<

Priestor pre váš názor